Rasfoire documente

Directiva 2010/64/UE/20-oct-2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2010

Decizia 2010/640/UE/21-oct-2010 de modificare a Deciziilor 2006/920/CE şi 2008/231/CE privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''exploatare şi management al traficului'' al sistemului feroviar transeuropean convenţional şi de mare viteză

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2010

Decizia 2010/638/PESC/25-oct-2010 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2010

Decizia 2010/639/PESC/25-oct-2010 privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcţionari din Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2010

Decizia 2010/641/UE/22-oct-2010 de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2010

Decizia 2010/642/UE/25-oct-2010 privind autorizarea unei metode de clasificare a carcaselor de porc în Grecia

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2010

Decizia 2/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei A la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în domeniul statistic

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2010

Regulamentul 960/25-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2010