Rasfoire documente

Recomandarea 2010/635/Euratom/11-oct-2010 privind aplicarea articolului 37 din Tratatul Euratom

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Decizia 2010/631/UE/13-sep-2010 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane la Convenţia privind protejarea mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Regulamentul 955/22-oct-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte utilizarea vaccinurilor împotriva bolii de Newcastle

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Regulamentul 956/22-oct-2010 de modificare a anexei X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind lista testelor rapide

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Regulamentul 957/22-oct-2010 privind autorizarea şi refuzul autorizării anumitor menţiuni de sănătate formulate pentru alimente şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Regulamentul 958/22-oct-2010 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Regulamentul 959/22-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Directiva 2010/69/UE/22-oct-2010 de modificare a anexelor la Directiva 95/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Decizia 2010/632/UE/15-oct-2010 de numire a unui membru român în cadrul Comitetului Economic şi Social European pentru perioada cuprinsă între 21 septembrie 2010 şi 20 septembrie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Decizia 2010/633/UE/22-oct-2010 de modificare a Deciziei 93/152/CEE de stabilire a criteriilor pentru vaccinurile care trebuie utilizate împotriva bolii Newcastle în cadrul programelor de vaccinare de rutină

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Decizia 2010/634/UE/22-oct-2010 de ajustare a cantităţii de certificate care urmează să fie emise pentru întreaga UE pentru anul 2013 în temeiul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii şi de abrogare a Deciziei 2010/384/UE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Decizia 1/2010/25-mai-2010 privind participarea şi modalităţile de participare a Croaţiei în calitate de observator la lucrările Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Decizia 1/2010/24-iun-2010 în conformitate cu articolul 21 din Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Japoniei privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal privind recunoaşterea reciprocă a programelor pentru operatorii economici autorizaţi din Uniunea Europeană şi din Japonia

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010