Rasfoire documente

Decizia 2010/628/UE/15-oct-2010 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 945/21-oct-2010 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului bugetar 2011 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană şi de derogare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 807/2010

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 946/21-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 947/21-oct-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 948/21-oct-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 949/21-oct-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 950/21-oct-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 951/21-oct-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 952/21-oct-2010 privind decizia de a nu stabili un preţ minim de vânzare pentru a noua invitaţie separată de participare la licitaţie pentru vânzarea de lapte praf degresat în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 447/2010

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 953/21-oct-2010 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Regulamentul 954/21-oct-2010 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Decizia 2010/629/UE/20-oct-2010 privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Decizia 2010/630/UE/05-oct-2010 privind contribuţia financiară a Uniunii la programul naţional al Franţei, la cel al Ţărilor de Jos, la cel al Suediei şi la cel al Regatului Unit pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor în sectorul pescuitului în anul 2010

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Rectificare din 22-oct-2010 la Decizia 2010/621/UE a Consiliului din 8 octombrie 2010 privind semnarea în numele Uniunii Europene a Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere a titularilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010