Rasfoire documente

Decizia 2010/625/UE/19-oct-2010 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal în Andorra

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 90/02-iul-2010 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Regulamentul 942/20-oct-2010 de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 86/02-iul-2010 de modificare a anexei X (Servicii în general) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 88/02-iul-2010 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 938/2010/UE /20-oct-2010 privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 89/02-iul-2010 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Actul din 21-oct-2010 AVIZ CITITORILOR

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 85/02-iul-2010 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Regulamentul 939/20-oct-2010 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 privind nivelurile de toleranţă permise pentru etichetarea privind compoziţia materiilor prime pentru furaje sau a furajelor combinate menţionate la articolul 11 alineatul (5)

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Regulamentul 940/20-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Regulamentul 941/20-oct-2010 privind eliberarea licenţelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna octombrie 2010 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită şi mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Regulamentul 943/20-oct-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Regulamentul 944/20-oct-2010 de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 902/2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Directiva 2010/67/UE/20-oct-2010 de modificare a Directivei 2008/84/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 1/17-sep-2010 privind anexa III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt UE-Mexic în ceea ce priveşte definirea conceptului de produse originare şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 3/01-oct-2010 de modificare a anexei B la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în domeniul statistic

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 81/02-iul-2010 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 82/02-iul-2010 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 83/02-iul-2010 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 84/02-iul-2010 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 91/02-iul-2010 de modificare a anexei XIV (Concurenţă) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 92/02-iul-2010 de modificare a anexei XVIII (Sănătatea şi securitatea la locul de muncă, dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi) şi a Protocolului 37 la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 93/02-iul-2010 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 94/02-iul-2010 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 95/02-iul-2010 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Decizia 96/02-iul-2010 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010