Rasfoire documente

Regulamentul 936/19-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2010

Directiva 2010/66/UE/14-oct-2010 de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2010

Decizia 2010/622/UE/07-oct-2010 privind semnarea în numele Uniunii a Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte obişnuite

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2010

Regulamentul 937/19-oct-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2010

Decizia 2010/623/UE/11-oct-2010 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Banca d'Italia

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2010

Decizia BCE/2010/17/14-oct-2010 privind administrarea operaţiunilor de împrumut şi creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2010