Rasfoire documente

Regulamentul 929/18-oct-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1033/2006 în ceea ce priveşte dispoziţiile OACI menţionate la articolul 3 alineatul (1)

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2010

Regulamentul 934/18-oct-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 927/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 octombrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2010

Regulamentul 935/18-oct-2010 privind eliberarea licenţelor de import de usturoi în subperioada 1 decembrie 2010-28 februarie 2011

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2010

Decizia 2010/620/UE/07-oct-2010 privind semnarea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind principiile generale de participare a Regatului Maroc la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2010

Decizia 2010/621/UE/07-oct-2010 privind semnarea în numele Uniunii Europene a Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere a titularilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2010

Regulamentul 930/18-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Ova salasmcky udeny syr (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2010

Regulamentul 931/18-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2010

Regulamentul 932/18-oct-2010 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii octombrie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2010

Regulamentul 933/18-oct-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2010