Rasfoire documente

Decizia 2010/615/UE/17-mai-2010 privind semnarea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană şi Republica Congo cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanta şi schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2010

Decizia 2010/616/UE/07-oct-2010 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Japonia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2010

Regulamentul 923/14-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Asparago di Badoere (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2010

Regulamentul 924/14-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2010

Decizia 2010/617/UE/14-oct-2010 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte listele conţinând punctele de control la frontieră şi unităţile veterinare din Traces

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2010

Decizia 2010/618/UE/14-oct-2010 privind sumele transferate de la programele naţionale de sprijinire a sectorului vitivinicol către schema de plată unică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2010