Rasfoire documente

Decizia 2010/50/UE/25-ian-2010 de modificare a listei A din anexa 2 la Instrucţiunile consulare comune privind vizele pentru misiunile diplomatice şi funcţiile consulare, în ceea ce priveşte cerinţele în materie de vize pentru titularii de paşapoarte diplomatice din Arabia Saudită

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Decizia 2010/51/UE/19-ian-2010 de modificare a Deciziei 2002/621/CE privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Selecţia Personalului Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Decizia 2010/53/PESC/30-nov-2009 privind încheierea Acordului între Australia şi Uniunea Europeană privind securitatea informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Acord din 13-ian-2010 între Australia şi Uniunea Europeană privind securitatea informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Rectificare din 30-ian-2010 la Decizia 2009/867/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de exceptare a anumitor părţi de la extinderea la anumite componente de biciclete a taxei antidumping cu privire la biciclete originare din Republica Populară Chineză instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menţinut şi modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, şi de ridicare a suspendării de la plata taxei antidumping extinsă la anumite piese componente de biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordată anumitor părţi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Regulamentul 86/29-ian-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte definiţia produselor pescăreşti şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2009 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii referitoare la inspectarea navelor de pescuit din ţările terţe şi acordurile administrative privind certificatele de captură

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Regulamentul 87/29-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Regulamentul 88/29-ian-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 februarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Decizia 2010/52/UE/27-ian-2010 privind contribuţia financiară a Uniunii la programul pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor şi produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2010

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010