Rasfoire documente

Decizia 2010/614/UE/14-iun-2010 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului de Miniştri ACP-UE privind măsurile tranzitorii aplicabile de la data semnării până la data intrării în vigoare a Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2010

Regulamentul 914/12-oct-2010 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa salicilat de sodiu

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2010

Regulamentul 915/12-oct-2010 privind un program de control multianual şi coordonat al Uniunii pentru 2011, 2012 şi 2013 de asigurare a respectării limitelor maxime ale concentraţiilor de reziduuri de pesticide din şi de pe alimentele de origine vegetală şi animală şi de evaluare a expunerii consumatorilor la aceste reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2010

Regulamentul 916/12-oct-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Fourme d'Ambert sau Fourme de Montbrison (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2010

Regulamentul 917/12-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Fourme de Montbrison (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2010

Regulamentul 918/12-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kielbasa lisiecka (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2010

Regulamentul 919/12-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2010

Rectificare din 13-oct-2010 la Directiva 2010/62/UE a Comisiei din 8 septembrie 2010 de modificare, în scopul adaptării dispoziţiilor lor tehnice, a Directivelor 80/720/CEE şi 86/297/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 2003/37/CE, 2009/60/CE şi 2009/144/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2010