Rasfoire documente

Regulamentul 904/07-oct-2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Regulamentul 905/11-oct-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru castraveţi, anghinare, clementine, mandarine şi portocale

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Regulamentul 906/11-oct-2010 de modificare pentru a 137-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Regulamentul 907/11-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Regulamentul 908/11-oct-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Regulamentul 909/11-oct-2010 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de certificate de export pentru brânzeturile destinate exportului în Statele Unite ale Americii în 2011 în cadrul anumitor contingente din GATT

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Regulamentul 910/11-oct-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 869/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 octombrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Decizia 2010/612/UE/06-iul-2010 privind ajutorul de stat C 48/07 (ex NN 60/07) acordat de Polonia în favoarea întreprinderilor WRJ şi WRJ-Serwis

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Rectificare din 12-oct-2010 la Regulamentul (UE) nr. 665/2010 al Comisiei din 23 iulie 2010 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2010 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Decizia 2010/613/UE/08-oct-2010 de derogare de la Deciziile 92/260/CEE şi 2004/211/CE cu privire la admiterea temporară în Regatul Unit a anumitor cai masculi înregistraţi pentru participare la manifestările ecvestre legate de probele preolimpice din 2011, de Jocurile Olimpice sau de Jocurile Paraolimpice din 2012

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010