Rasfoire documente

Regulamentul 899/08-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Mogette de Vendee (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 890/08-oct-2010 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa dercantel

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 891/08-oct-2010 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază ca aditiv pentru hrana curcanilor (titularul autorizaţiei Roal Oy)

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 892/08-oct-2010 privind statutul anumitor produse în ceea ce priveşte aditivii furajeri care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Decizia 2010/611/UE/08-oct-2010 de modificare a Deciziei 2006/241/CE privind importurile de guano din Madagascar

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 898/08-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Patata della Sila (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 893/08-oct-2010 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de acequinocil, bentazon, carbendazim, ciflutrin, fenamidon, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazol, protioconazol, tebufenozid şi tiofanat-metil din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 894/08-oct-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 815/2008 privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce priveşte definiţia conceptului de ''produse originare'' folosit în cadrul sistemului de preferinţe tarifare generalizate, pentru a ţine seama de situaţia specială din Capul Verde în ceea ce priveşte exporturile anumitor produse pescăreşti către Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 895/08-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Halberstadter Wurstchen (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 896/08-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 897/08-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Suska sechlonska (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 900/08-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Estepa (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 901/08-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [(Fava Santorinis) (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 902/08-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Regulamentul 903/08-oct-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Decizia EUPOL RD CONGO/1/2010/08-oct-2010 privind numirea şefului Misiunii EUPOL RD Congo

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010

Decizia EUSEC/2/2010/08-oct-2010 privind numirea şefului misiunii pentru misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2010