Rasfoire documente

Regulamentul 883/07-oct-2010 privind autorizarea unei noi utilizări a Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 ca aditiv furajer pentru viţeii pentru creştere (titular al autorizaţiei Societe industrielle Lesaffre)

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2010

Regulamentul 884/07-oct-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1464/2004 în ceea ce priveşte perioada de aşteptare referitoare la ''Monteban'', aditiv care aparţine grupei coccidiostatice şi alte substanţe medicamentoase

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2010

Regulamentul 885/07-oct-2010 privind autorizarea preparatului din narasin şi nicarbazin ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare (titularul autorizaţiei: Eli Lilly and Company Ltd) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2430/1999

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2010

Decizia 2010/604/UE/06-oct-2010 privind realocarea de zile suplimentare pe mare Portugaliei în cadrul diviziunilor ICES VIIIc şi IXa, cu excepţia Golfului Cadiz

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2010

Regulamentul 886/07-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Prleska tunka (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2010

Regulamentul 887/07-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2010

Regulamentul 888/07-oct-2010 privind decizia de a nu stabili un preţ minim de vânzare pentru cea de a opta invitaţie separată de participare la licitaţie pentru vânzarea de unt în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 446/2010

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2010

Regulamentul 889/07-oct-2010 de stabilire a preţului minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru cea de a opta invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 447/2010

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2010

Decizia 2010/603/PESC/07-oct-2010 privind noi măsuri în sprijinul unei puneri în aplicare efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2010