Rasfoire documente

Decizia 2010/601/UE/01-oct-2010 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Regulamentul 879/06-oct-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 554/2008 în ceea ce priveşte conţinutul minim al preparatului 6-fitază (fitază ''Quantum'') ca aditiv în hrana găinilor ouătoare

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Rectificare din 07-oct-2010 la Regulamentul (UE) nr. 874/2010 al Comisiei din 5 octombrie 2010 privind autorizarea lasalocidului A sodiu ca aditiv pentru hrana curcanilor de cel mult 16 săptămâni [titularul autorizaţiei Alpharma (Belgia) BVBA] şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2430/1999

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Decizia 2010/599/UE/01-oct-2010 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Regulamentul 878/06-oct-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Regulamentul 880/06-oct-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cappero di Pantelleria (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Regulamentul 881/06-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Regulamentul 882/06-oct-2010 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Decizia 2010/600/UE/01-oct-2010 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Decizia 2010/602/UE/06-oct-2010 de modificare a anexei II la Decizia 2006/766/CE cu privire la rubrica referitoare la Serbia din lista ţărilor terţe şi a teritoriilor din care se autorizează importurile de produse pescăreşti destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010