Rasfoire documente

Decizia 1/21-iun-2010 privind aderarea Republicii Africa de Sud la Acordul revizuit de parteneriat ACP-UE

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2010

Regulamentul 874/05-oct-2010 privind autorizarea lasalocidului A sodiu ca aditiv pentru hrana curcanilor de cel mult 16 săptămâni [titularul autorizaţiei Alpharma (Belgia) BVBA] şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2430/1999

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2010

Decizia 2010/594/UE/16-sept-2010 privind modificarea listei formaţiunilor Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2010

Regulamentul 875/05-oct-2010 privind autorizarea pentru zece ani a unui aditiv în hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2010

Regulamentul 876/05-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2010

Regulamentul 877/05-oct-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 869/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 octombrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2010

Decizia 5/26-iul-2010 de numire a unui membru al Consiliului de administraţie al Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA)

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2010

Rectificare din 06-oct-2010 la Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2010