Rasfoire documente

Decizia 2010/587/PESC/14-iun-2010 privind semnarea şi încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2010

Acord din 13-sept-2010 între Uniunea Europeană şi Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2010

Decizia 2010/588/UE/27-sept-2010 privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Niger în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2010

Decizia 2010/589/UE/27-sept-2010 de modificare şi de extindere a perioadei de aplicare a Deciziei 2007/641/CE privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE şi al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2010

Regulamentul 870/01-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2010

Regulamentul 871/01-oct-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2010

Decizia 2010/590/UE/27-sep-2010 de numire a unui membru danez şi a cinci supleanţi danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2010

Decizia 2010/591/UE/01-oct-2010 de autorizare a unui laborator din Rusia pentru a efectua teste serologice de control al eficienţei vaccinurilor antirabice

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2010