Rasfoire documente

Regulamentul 80/28-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA)

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 81/28-ian-2010 de stabilire a coeficienţilor aplicabili cerealelor exportate sub formă de Irish whiskey pentru perioada 2009-10

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 82/28-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviaţie menţionată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 83/28-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 84/28-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 85/28-ian-2010 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2010 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010