Rasfoire documente

Decizia 2010/580/UE/27-sep-2010 privind autorizarea Regatului Ţărilor de Jos de a aplica o măsură de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Decizia 862/2010/UE/22-sep-2010 privind participarea Uniunii în cadrul Programului comun de cercetare şi dezvoltare la Marea Baltică (BONUS) derulat de mai multe state membre

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Regulamentul 863/29-sep-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 967/2006 în ceea ce priveşte termenele aplicabile exportului de zahăr produs peste cotă şi prelevărilor pentru acesta

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Regulamentul 864/29-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Regulamentul 865/29-sep-2010 de stabilire a preţului minim de vânzare pentru unt pentru cea de a şaptea invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 446/2010

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Decizia 2010/579/UE/27-sep-2010 de autorizare a Republicii Federale Germania şi a Marelui Ducat al Luxemburgului să aplice o măsură de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Decizia 2010/581/UE/27-sep-2010 de autorizare a Republicii Polone de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Decizia 2010/582/UE/27-sep-2010 de autorizare a Republicii Franceze şi a Republicii Italiene de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Decizia 2010/583/UE/27-sep-2010 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Decizia 2010/584/UE/27-sep-2010 de autorizare a Republicii Letonia de a aplica o măsură de derogare de la dispoziţiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Decizia 43/10/COL/10-feb-2010 de modificare a listei prevăzute de anexa I la Acordul privind Spaţiul Economic European capitolul I partea 1.2 punctul 39, care enumeră punctele de control la frontieră din Islanda şi Norvegia autorizate pentru controlul sanitar-veterinar al animalelor vii şi al produselor de origine animală din ţări terţe, şi de abrogare a Deciziei nr. 301/08/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere din 21 mai 2008

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Rectificare din 30-sep-2010 la Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 74 din 15 martie 2008)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010