Rasfoire documente

Regulamentul 858/28-sep-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 951/2006 în ceea ce priveşte exporturile peste cotă şi licenţele de export

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2010

Decizia 2010/576/PESC/23-sept-2010 privind misiunea de poliţie a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democratică Congo, EUPOL RD Congo

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2010

Decizia 2010/578/UE/28-sept-2010 privind recunoaşterea cadrului juridic şi de supraveghere al Japoniei ca fiind echivalent cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2010

Regulamentul 859/28-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2010

Regulamentul 855/27-sep-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1631/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tricloroizocianuric originar, printre altele, din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2010

Regulamentul 856/27-sep-2010 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale a Regulamentului (CE) nr. 661/2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2010

Regulamentul 857/27-sep-2010 de instituire a unei taxe compensatorii definitive şi de colectare definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite tipuri de polietilen tereftalat originare din Iran, Pakistan şi Emiratele Arabe Unite

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2010

Decizia 2010/577/UE/28-sep-2010 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumite tipuri de polietilen tereftalat originare din Iran, Pakistan şi Emiratele Arabe Unite şi de eliberare a sumelor depuse cu titlu de taxă provizorie instituită

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2010