Rasfoire documente

Decizia 2010/573/PESC/27-sep-2010 privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010

Regulamentul 854/27-sept-2010 de fixare a coeficienţilor de alocare pentru eliberarea licenţelor de import pentru care s-au depus cereri în perioada 8-14 septembrie 2010 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare şi de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licenţe

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010

Regulamentul 848/27-sept-2010 de derogare, pentru anul de comercializare 2010/2011, de la dispoziţiile articolului 63 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte datele la care se comunică reportarea zahărului excedentar

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010

Regulamentul 849/27-sept-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile privind deşeurile

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010

Decizia BCE/2010/15/21-sept-2010 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010

Decizia 1/16-sept-2010 de modificare a articolului 15 alineatul (7) din Protocolul 3 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, referitor la definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010

Regulamentul 850/27-sep-2010 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1659/2005 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010

Regulamentul 851/27-sep-2010 de modificare pentru a 136-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010

Regulamentul 852/27-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010

Regulamentul 853/27-sep-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2010