Rasfoire documente

Decizia 2010/570/UE, Euratom/13-sep-2010 de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic şi Social European pentru perioada 21 septembrie 2010-20 septembrie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2010

Decizia 2010/571/UE/24-sept-2010 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte scutiri referitoare la aplicaţii conţinând plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromuraţi sau difenil eteri polibromuraţi

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2010

Recomandarea 2010/572/UE/20-sept-2010 privind accesul reglementat la reţelele de acces de nouă generaţie (Next Generation Access Networks - NGA)

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2010

Regulamentul 845/23-sep-2010 de interzicere a pescuitului de ton roşu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° V, şi în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2010

Regulamentul 846/24-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2010

Regulamentul 847/24-sep-2010 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada septembrie 2010 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2010