Rasfoire documente

Regulamentul 838/23-sept-2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2010

Regulamentul 842/23-sept-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2010

Regulamentul 840/23-sep-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2010

Regulamentul 841/23-sep-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2010

Regulamentul 837/23-sep-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării către anumite ţări care nu sunt membre ale OCDE

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2010

Regulamentul 839/23-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2010

Regulamentul 843/23-sep-2010 de stabilire a preţului minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru cea de a 7-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 447/2010

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2010

Decizia 2010/569/UE/23-iun-2010 privind ajutoarele fiscale acordate de Franţa întreprinderilor de pescuit şi Fondului pentru prevenirea riscurilor pescuitului [ajutor de stat C 24/08 (ex NN 38/07)] [notificată cu numărul C(2010) 3938]

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2010