Rasfoire documente

Directiva 2010/2/UE/27-ian-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea utilizării substanţei active clormequat

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Rectificare din 28-ian-2010 la Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Regulamentul 77/19-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 452/2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de mese de călcat originare, inter alia, din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Regulamentul 78/27-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 33/2008 în privinţa domeniului de aplicare şi a perioadei acordate în cadrul procedurii ordinare autorităţii pentru adoptarea concluziilor sale cu privire la includerea anumitor substanţe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Regulamentul 79/27-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Rectificare din 28-ian-2010 la Regulamentul (UE) nr. 23/2010 al Consiliului din 14 ianuarie 2010 de stabilire, pentru 2010, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice, aplicabile în apele UE şi, pentru navele din UE, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1359/2008, (CE) nr. 754/2009, (CE) nr. 1226/2009 şi (CE) nr. 1287/2009

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010