Rasfoire documente

Regulamentul 833/21-sept-2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2010

Decizia 2010/565/PESC/21-sept-2010 privind misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2010

Decizia 1/03-aug-2010 de modificare a articolului 15 alineatul (7) din Protocolul 6 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte, referitor la definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi la metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2010

Decizia 1/23-aug-2010 de modificare a articolului 15 alineatul (7) din Protocolul 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, referitor la definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi la metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2010

Regulamentul 832/17-sep-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2010

Regulamentul 834/21-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2010

Rectificare din 22-sep-2010 la Regulamentul (UE) nr. 401/2010 al Comisiei din 7 mai 2010 de modificare şi corectare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2010