Rasfoire documente

Regulamentul 826/20-sept-2010 de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 în ceea ce priveşte achiziţionarea şi vânzarea untului şi a laptelui praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Decizia 2010/561/UE/25-mai-2010 privind dispoziţiile naţionale notificate de Regatul Danemarcei în ceea ce priveşte adaosul de nitriţi în anumite produse din carne

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Decizia 1/17-mai-2010 privind adoptarea regulamentului de procedură pentru Consiliul mixt CARIFORUM-UE, Comitetul CARIFORUM-UE pentru comerţ şi dezvoltare şi comitetele speciale

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Decizia 2/17-mai-2010 privind adoptarea regulamentului de procedură pentru soluţionarea litigiilor şi a codului de conduită pentru arbitri şi mediatori

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Regulamentul 825/20-sep-2010 de stabilire a formei şi conţinutului informaţiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scopuri de monitorizare şi prognoză

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Regulamentul 827/20-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Regulamentul 828/20-sep-2010 privind eliberarea licenţelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna septembrie 2010 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită şi mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Regulamentul 829/20-sep-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Regulamentul 830/20-sep-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Regulamentul 831/20-sep-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010

Decizia 2010/564/CE/28-oct-2009 privind schema de ajutoare de stat C 61/03 (ex NN 42/01) pusă în aplicare de Italia în favoarea industriei aeronautice

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2010