Rasfoire documente

Regulamentul 817/16-sep-2010 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010

Decizia 2010/559/UE/13-sept-2010 privind lansarea schimbului automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010

Decizia 2010/560/UE/16-sept-2010 de modificare a Deciziilor 2008/603/CE, 2008/691/CE şi 2008/751/CE cu privire la prelungirea derogărilor temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului pentru a ţine seama de situaţia specială din Mauritius, Seychelles şi Madagascar în ceea ce priveşte tonul şi fileul de ton

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010

Decizia 2010/558/UE/12-mar-2010 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea provizorie a Acordului între Uniunea Europeană şi Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, prin care Insulele Feroe sunt asociate la cel de Al şaptelea program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013) al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010

Acord din 03-iun-2010 între Uniunea Europeană şi Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010

Regulamentul 816/16-sep-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru tomate

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010

Regulamentul 818/16-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010

Regulamentul 819/16-sep-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010

Regulamentul 820/16-sep-2010 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de sorg în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 464/2010

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010