Rasfoire documente

Decizia 2010/490/UE/26-iul-2010 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind modalităţile de participare a statelor respective la activităţile Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Decizia 2010/491/CE/27-iul-2009 privind semnarea, în numele Comunităţii, a Acordului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind modalităţile de participare a statelor respective la activităţile Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Acord din 30-sept-2009 între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind modalităţile de participare a statelor respective la activităţile Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Protocol din 30-sept-2009 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Decizia 2010/489/UE/12-iul-2010 privind semnarea unui acord între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind siguranţa aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Regulamentul 810/15-sep-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 de stabilire a unor liste de ţări terţe, teritorii sau părţi ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale şi carne proaspătă, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Regulamentul 811/15-sep-2010 prin care se supun înregistrării importurile de modeme pentru reţele extinse fără fir (WWAN -Wireless Wide Area Networking) originare din Republica Populară Chineză, în temeiul articolului 24 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Regulamentul 812/15-sep-2010 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de anumite produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Regulamentul 813/15-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Regulamentul 814/15-sep-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 septembrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Regulamentul 815/15-sep-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Rectificare din 16-sep-2010 la Directiva 2010/45/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010