Rasfoire documente

Directiva 2010/62/UE/08-sept-2010 de modificare, în scopul adaptării dispoziţiilor lor tehnice, a Directivelor 80/720/CEE şi 86/297/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 2003/37/CE, 2009/60/CE şi 2009/144/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2010

Decizia 2010/482/UE/26-iul-2010 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Islanda şi Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziţii din Decizia 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, şi din Decizia 2008/616/JAI privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv anexa la aceasta

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2010

Decizia BCE/2010/8/27-iul-2010 de modificare a Deciziei BCE/2007/5 de stabilire a normelor privind achiziţiile

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2010

Regulamentul 793/08-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2010

Regulamentul 794/08-sep-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2010