Rasfoire documente

Decizia 2010/477/UE/01-sep-2010 referitoare la criteriile şi la standardele metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2010

Regulamentul 772/01-sept-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2010

Decizia 2010/475/UE/30-aug-2010 de modificare a Deciziei 2006/594/CE de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de convergenţă pentru perioada 2007-2013 în ceea ce priveşte sumele suplimentare alocate Republicii Cehe, Poloniei şi Slovaciei

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2010

Decizia 2010/476/UE/30-aug-2010 de modificare a Deciziei 2006/593/CE de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurenţă regională şi ocuparea forţei de muncă pentru perioada 2007-2013 cu privire la Republica Cehă şi Slovacia

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2010

Regulamentul 773/01-sep-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2010