Rasfoire documente

Decizia 2010/468/UE/27-aug-2010 de stabilire a comercializării temporare a soiurilor de Avena strigosa Schreb. care nu figurează în catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole sau în cataloagele naţionale ale soiurilor din statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2010

Decizia 2010/469/UE/19-aug-2010 privind nerespectarea cerinţelor de raportare statistică (BCE/2010/10)

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2010

Regulamentul 765/25-aug-2010 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime de reziduuri pentru clorotalonil clotianidin, difenoconazol, fenhexamid, flubendiamidă, nicotină, spirotetramat, tiacloprid şi tiametoxam din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2010

Regulamentul 766/27-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2010

Regulamentul 767/27-aug-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2010

Decizia 2010/467/UE/17-aug-2010 de modificare a Deciziei 2007/365/CE în ceea ce priveşte plantele sensibile şi măsurile care urmează să fie luate în cazul în care Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) este depistat

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2010