Rasfoire documente

Decizia 2010/465/UE/24-iun-2010 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2010

Regulamentul 756/24-aug-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi în ceea ce priveşte anexele IV şi V

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2010

Regulamentul 757/24-aug-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi în ceea ce priveşte anexele I şi III

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2010

Regulamentul 758/24-aug-2010 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa valnemulină

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2010

Regulamentul 759/24-aug-2010 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa tildipirozină

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2010

Protocol din 24-iun-2010 de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la 25 şi 30 aprilie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2010

Regulamentul 760/24-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2010