Rasfoire documente

Directiva 2010/56/UE/20-aug-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în vederea prelungirii includerii prohexadionului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Directiva 2010/55/UE/20-aug-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului pentru a reînnoi includerea substanţei active azoxistrobin

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Regulamentul 750/07-iul-2010 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime de reziduuri pentru anumite pesticide din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Regulamentul 751/20-aug-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Saucisse de Morteau sau Jesus de Morteau (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Regulamentul 752/18-aug-2010 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare albastru în apele UE şi internaţionale din zonele VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Regulamentul 753/20-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Directiva 2010/54/UE/20-aug-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în vederea înnoirii includerii substanţei active azimsulfuron

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Decizia 2010/463/UE/20-aug-2010 de modificare a Deciziilor 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE şi 2004/211/CE privind admiterea temporară, reintroducerea după exportul temporar şi importurile de cai înregistraţi, precum şi importurile de material seminal de la specia ecvină provenind din anumite părţi ale Egiptului

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Rectificare din 21-aug-2010 la Regulamentul (CE) nr. 72/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentelor (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1405/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. 479/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1883/78, (CEE) nr. 1254/89, (CEE) nr. 2247/89, (CEE) nr. 2055/93, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 2596/97, (CE) nr. 1182/2005 şi (CE) nr. 315/2007

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010