Rasfoire documente

Informare din 19-aug-2010 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Antigua şi Barbuda privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2010

Regulamentul 744/18-aug-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon, în ceea ce priveşte utilizările critice ale halonilor

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2010

Decizia 2010/457/UE/17-aug-2010 de autorizare a statelor membre să prelungească autorizaţiile provizorii pentru noile substanţe active Candida oleophila tulpina O, iodură de potasiu şi tiocianat de potasiu

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2010

Decizia 2010/458/UE/18-aug-2010 de autorizare a efectuării de controale fizice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 669/2009 în incintele aprobate ale unor operatori economici din sectorul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar din Malta

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2010

Regulamentul 745/18-aug-2010 de stabilire, pentru anul 2010, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de ajutoare directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2010

Regulamentul 746/18-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2010

Regulamentul 747/18-aug-2010 privind eliberarea licenţelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna august 2010 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită şi mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2010

Decizia 2010/456/UE/17-aug-2010 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 687/2008 în ceea ce priveşte termenele de livrare şi preluare a cerealelor pentru intervenţie în Finlanda în anul de comercializare 2009-2010

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2010