Rasfoire documente

Rectificare din 14-aug-2010 la Decizia 2007/512/CE a Consiliului din 15 februarie 2007 privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, şi aplicarea în mod provizoriu a unei înţelegeri între Comunitatea Europeană şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei cu privire la modalităţile de participare a acestor state la Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2010

Regulamentul 731/11-aug-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2010

Regulamentul 732/11-aug-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2010

Regulamentul 735/13-aug-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 august 2010

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2010

Regulamentul 733/13-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2010

Regulamentul 734/13-aug-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2010

Regulamentul 730/13-aug-2010 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1120/2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2010

Regulamentul 736/13-aug-2010 de rectificare a versiunii letone a Regulamentului (CE) nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2010