Rasfoire documente

Decizia 2010/452/PESC/12-aug-2010 privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Regulamentul 724/12-aug-2010 de stabilire a normelor de aplicare a închiderilor în timp real ale anumitor activităţi de pescuit în Marea Nordului şi Skagerrak

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Regulamentul 725/12-aug-2010 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2010 a anumitor cantităţi reţinute în anul 2009 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Regulamentul 726/12-aug-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului privind acţiunile de îmbunătăţire a condiţiilor de producţie şi comercializare a produselor apicole

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Regulamentul 727/06-aug-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Regulamentul 728/12-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Regulamentul 729/12-aug-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Directiva 2010/52/UE/11-aug-2010 de modificare, în vederea adaptării dispoziţiilor tehnice ale acestora, a Directivei 76/763/CEE a Consiliului cu privire la scaunele de însoţitor la tractoarele agricole sau forestiere pe roţi şi a Directivei 2009/144/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Decizia 2010/453/UE/03-aug-2010 de stabilire a orientărilor referitoare la modalităţile de inspecţie şi măsurile de control, precum şi la formarea şi calificarea agenţilor, în domeniul ţesuturilor şi al celulelor umane, prevăzute în Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Decizia 2010/454/UE/12-aug-2010 privind determinarea stocurilor excedentare de produse agricole altele decât zahărul şi consecinţele financiare ale eliminării acestora în contextul aderării Bulgariei şi României

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010