Rasfoire documente

Decizia 2010/439/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/440/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru regiunea Marilor Lacuri Africane

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/441/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/442/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/443/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/444/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/445/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/446/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo (l)

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/447/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/448/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/449/PESC/11-aug-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia BCE/2010/9/29-iul-2010 privind accesul la şi utilizarea anumitor date din TARGET2

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Regulamentul 720/11-aug-2010 de deschidere a unei anchete referitoare la o eventuală eludare a măsurilor antidumping impuse prin Regulamentul (CE) nr. 599/2009 al Consiliului asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii prin importuri de biomotorină expediate din Canada şi Singapore, declarate sau nu originare din Canada şi Singapore şi prin importuri de biomotorină într-un amestec cu un conţinut în greutate de maximum 20 % de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii şi de supunere a acestor importuri înregistrării

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Regulamentul 721/11-aug-2010 de deschidere a unei anchete referitoare la o eventuală eludare a măsurilor compensatorii impuse prin Regulamentul (CE) nr. 598/2009 al Consiliului asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii prin importuri de biomotorină expediate din Canada şi Singapore, declarate sau nu originare din Canada şi Singapore şi prin importuri de biomotorină într-un amestec cu un conţinut în greutate de maximum 20 % de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii şi de supunere a acestor importuri înregistrării

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Regulamentul 722/11-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Regulamentul 723/11-aug-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Directiva 2010/51/UE/11-aug-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii N,N-dietil-m-toluamidei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Decizia 2010/450/PESC/11-aug-2010 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010