Rasfoire documente

Regulamentul 715/10-aug-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului în ceea ce priveşte adaptările conturilor naţionale care decurg din revizuirea clasificării statistice a activităţilor economice NACE Revizia 2 şi a clasificării statistice a produselor în funcţie de domeniul de activitate (CPA)

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Decizia 2010/438/UE/10-aug-2010 de prelungire a perioadei de derogare în care Bulgaria poate formula obiecţii cu privire la expedierile către Bulgaria de anumite deşeuri destinate recuperării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Regulamentul 716/06-aug-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Regulamentul 717/06-aug-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Regulamentul 718/10-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Regulamentul 719/10-aug-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Directiva 2010/50/UE/10-aug-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii dazometului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Decizia 2010/437/PESC/30-iul-2010 de modificare a Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Rectificare din 11-aug-2010 la Decizia 2010/397/UE a Consiliului din 3 iunie 2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Insulele Solomon

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010