Rasfoire documente

Informare din 06-aug-2010 privind intrarea în vigoare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Australia privind comerţul cu vin

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2010

Regulamentul 708/05-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2010

Regulamentul 706/05-aug-2010 de rectificare a versiunilor în limbile spaniolă, franceză, portugheză şi română ale Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2010

Regulamentul 707/05-aug-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2010

Decizia 2010/433/UE/05-aug-2010 de modificare a Deciziei 2004/558/CE de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte garanţiile suplimentare pentru comerţul cu bovine pe teritoriul Uniunii în legătură cu rinotraheita infecţioasă bovină

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2010

Rectificare din 06-aug-2010 la Decizia Atalanta/3/2010 (2010/317/PESC) a Comitetului politic şi de securitate din 28 mai 2010 privind numirea unui comandant al operaţiei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2010