Rasfoire documente

Decizia 2010/428/UE/28-iul-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-01507xMON-00603-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2010

Regulamentul 691/29-iul-2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2010

Decizia 2010/429/UE/28-iul-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 88017 x MON 810 (mOn-88017-3 x MON-00810-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2010

Decizia 2010/427/UE/26-iul-2010 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului European de Acţiune Externă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2010

Regulamentul 692/30-iul-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2010

Regulamentul 693/02-aug-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2010

Regulamentul 694/02-aug-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2010

Rectificare din 03-aug-2010 la Directiva 2003/23/CE a Comisiei din 25 martie 2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor active imazamox, oxasulforon, etoxisulforon, formasulforon, oxadiargil şi ciazofamid

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2010