Rasfoire documente

Regulamentul 73/26-ian-2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Regulamentul 72/26-ian-2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Regulamentul 74/26-ian-2010 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 341/2007, (CE) nr. 1580/2007 şi (CE) nr. 376/2008 în ceea ce priveşte condiţiile de efectuare şi forma notificărilor către Comisie

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Decizia 2010/48/CE/26-nov-2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Decizia 2010/49/CE/30-nov-2009 de stabilire a primelor regiuni pentru începerea activităţii Sistemului de informaţii privind vizele (VIS)

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Conventie din 13-dec-2006 PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Regulamentul 75/26-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Regulamentul 76/26-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010