Rasfoire documente

Decizia 2010/426/UE/28-iul-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic Bt11xGA21 (SYN-BT011-1xmOn-00021-9) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Decizia 2010/424/PESC/26-iul-2010 de modificare a Acţiunii comune 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Decizia 2010/425/UE/28-iul-2010 de modificare a Deciziei 2009/767/CE în ceea ce priveşte crearea, păstrarea şi publicarea listelor sigure referitoare la prestatorii de servicii de certificare supravegheaţi/acreditaţi de statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Rectificare din 31-iul-2010 la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Rectificare din 31-iul-2010 la Decizia 2010/371/UE a Consiliului din 6 iunie 2010 privind încheierea consultărilor cu Republica Madagascar în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Regulamentul 685/26-iul-2010 de stabilire a posibilităţilor de pescuit pentru hamsie în Golful Biscaia pentru sezonul de pescuit 2010-2011 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 53/2010

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Regulamentul 686/28-iul-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile plasei traulului Bacoma şi ale traulului T90 utilizate în activităţile de pescuit desfăşurate în Marea Baltică şi în strâmtorile Belts şi Sound

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Regulamentul 687/30-iul-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 şi (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Regulamentul 688/30-iul-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Regulamentul 689/30-iul-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Regulamentul 690/30-iul-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 august 2010

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Decizia 2010/422/UE/13-iul-2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Decizia ATALANTA/4/2010/19-iul-2010 privind numirea unui comandant al forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010