Rasfoire documente

Decizia 2010/420/UE/28-iul-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic MON89034xNK603 (MON-89034-3xMON-00603-6) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Decizia 2010/419/UE/28-iul-2010 de prelungire a autorizaţiei de continuare a comercializării produselor care conţin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic Bt11 (SYN-BT011-1), de autorizare a alimentelor şi a ingredientelor alimentare care conţin sau constau în porumb dinte-de-cal Bt11 (SYN-BT011-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2004/657/CE

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Regulamentul 675/28-iul-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Decizia 2010/418/UE/17-iun-2010 de stabilire a contribuţiei financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgenţă luate pentru a combate boala limbii albastre în Spania în 2004 şi 2005

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Rectificare din 29-iul-2010 la Decizia 2009/568/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Regulamentul 676/28-iul-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Regulamentul 677/28-iul-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2011 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 748/2008 pentru muşchiuleţul congelat de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Regulamentul 678/28-iul-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 626/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 iulie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Rectificare din 29-iul-2010 la Decizia Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Poziţiei comune 2007/140/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010