Rasfoire documente

Decizia 2010/409/UE/19-iul-2010 privind obiectivele de siguranţă comune menţionate la articolul 7 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010

Decizia 2010/405/UE/12-iul-2010 de autorizare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010

Decizia 2010/406/UE/12-iul-2010 privind alocarea fondurilor dezangajate din proiectele desfăşurate în cadrul celui de al nouălea Fond european de dezvoltare (FED) şi în cadrul FED anterioare, în vederea sprijinirii celor mai vulnerabile populaţii din Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010

Decizia 2010/408/UE/13-iul-2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Finlanda

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010

Directiva 2010/45/UE/13-iul-2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte normele privind facturarea

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010

Regulamentul 647/13-iul-2010 privind asistenţa financiară a Uniunii pentru dezafectarea unităţilor 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria (programul Kozlodui)

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010

Decizia 2010/407/UE/13-iul-2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Danemarca

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010

Rectificare din 22-iul-2010 la Decizia nr. 388/2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 de acordare de asistenţă macrofinanciară Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010