Rasfoire documente

Decizia 2010/403/UE/14-iul-2010 de derogare, în ceea ce priveşte producţia şi vânzarea angro de energie electrică din macrozona nord a Italiei, precum şi vânzarea cu amănuntul de energie electrică către consumatorii finali racordaţi la reţeaua de medie, înaltă şi foarte înaltă tensiune din Italia, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Regulamentul 635/19-iul-2010 de deschidere a procedurii de atribuire a licenţelor de export pentru brânzeturile care urmează a fi exportate în Statele Unite ale Americii în 2011 în cadrul anumitor contingente din GATT

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Decizia 2010/401/UE/13-iul-2010 privind existenţa unui deficit excesiv în Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Regulamentul 632/19-iul-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 24 şi Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 8

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Regulamentul 633/19-iul-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea (IFRIC) 14 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Regulamentul 634/19-iul-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ricotta di Bufala Campana (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Regulamentul 636/19-iul-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Regulamentul 637/19-iul-2010 de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Regulamentul 638/19-iul-2010 privind eliberarea licenţelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna iulie 2010 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită şi mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Regulamentul 639/19-iul-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Decizia 2010/400/UE/08-iul-2010 de numire a judecătorilor în cadrul Tribunalului

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010

Decizia 2010/402/UE/15-dec-2009 privind o măsură de ajutor pe care Ţările de Jos propun să o pună în aplicare, de acordare a unei scutiri de la taxa de mediu pentru producătorii de ceramică C 5/09 (ex N 210/08)

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2010