Rasfoire documente

Directiva 2010/41/UE/07-iul-2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010

Regulamentul 617/24-iun-2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010

Decizia 2010/391/UE/08-iul-2010 de modificare a anexelor la Decizia 93/52/CEE în ceea ce priveşte recunoaşterea Lituaniei şi a regiunii Molise din Italia drept oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) şi de modificare a anexelor la Decizia 2003/467/CE în ceea ce priveşte declaraţia potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de tuberculoză bovină, bruceloză bovină şi leucoză enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010

Decizia 2010/392/UE/14-iul-2010 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumite dispozitive de fixare din oţel inox şi componente ale acestora originare din India şi Malaysia

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010

Regulamentul 618/14-iul-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010

Regulamentul 619/14-iul-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010

Regulamentul 620/14-iul-2010 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii iulie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010

Decizia 2010/393/UE/14-iul-2010 de încheiere a procedurii antisubvenţie privind importurile de anumite dispozitive de fixare din oţel inox şi componente ale acestora originare din India şi Malaysia

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010

Decizia 2010/394/CE/20-mai-2008 privind ajutorul de stat C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) pentru finanţarea societăţii Hessische Staatsweinguter de către Landul Hessen

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010