Rasfoire documente

Regulamentul 610/12-iul-2010 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1285/2009

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2010

Decizia 2010/385/UE/24-iun-2010 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energii Regenerabile (IRENA)

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2010

Decizia 2010/386/PESC/12-iul-2010 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2010

Decizia 2010/387/UE/12-iul-2010 de modificare a Deciziei 2008/630/CE privind măsurile de urgenţă aplicabile crustaceelor importate din Bangladesh şi destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2010

Regulamentul 611/12-iul-2010 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate si al indicaţiilor geografice protejate [Basilico Genovese (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2010

Regulamentul 612/12-iul-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Fasola korczynska (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2010

Regulamentul 613/12-iul-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Miod kurpiowski (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2010

Regulamentul 614/12-iul-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2010