Rasfoire documente

Regulamentul 19/10-iul-2010 Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor de ceaţă faţă ale vehiculelor motorizate

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2010

Regulamentul 46/10-iul-2010 Dispoziţii uniforme privind omologarea dispozitivelor de vizibilitate indirectă şi a vehiculelor cu motor în ceea ce priveşte instalarea acestor dispozitive

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2010

Regulamentul 121/10-iul-2010 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte amplasarea şi identificarea comenzilor manuale, a lămpilor martor şi a indicatoarelor

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2010

Regulamentul 1/10-iul-2010 privind prescripţiile uniforme referitoare la omologarea farurilor pentru autovehicule, care emit un fascicul de întâlnire asimetric şi/sau un fascicul de drum şi sunt echipate cu lămpi cu incandescenţă din categoriile R2 şi/sau HS1

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2010

Regulamentul 6/10-iul-2010 Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor semnalizare direcţie pentru autovehicule şi pentru remorcile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2010

Regulamentul 8/10-iul-2010 Dispoziţii uniforme referitoare la omologarea farurilor pentru autovehicule, care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele, echipate cu lămpi cu incandescenţă cu halogen (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 şi/sau H11) - Revizuirea 4

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2010

Regulamentul 20/10-iul-2010 privind prescripţiile uniforme referitoare la omologarea farurilor de autovehicule, care emit o lumină de întâlnire asimetrică şi/sau o lumină de drum şi sunt echipate cu lămpi cu incandescenţă cu halogen (lămpi H4)

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2010

Regulamentul 118/10-iul-2010 Specificaţii tehnice uniforme în ceea ce priveşte comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajarea interioarelor anumitor categorii de autovehicule

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2010