Rasfoire documente

Directiva 2010/44/UE/01-iul-2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip ''master-feeder'' şi procedura de notificare

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2010

Regulamentul 583/01-iul-2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile cheie destinate investitorilor şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informaţiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2010

Regulamentul 584/01-iul-2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte forma şi conţinutul scrisorii standard de notificare şi ale atestării OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autorităţile competente în scopul notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la faţa locului şi a investigaţiilor şi schimbul de informaţii dintre autorităţile competente

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2010

Directiva 2010/43/UE/01-iul-2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2010