Rasfoire documente

Decizia 2010/381/UE/08-iul-2010 privind măsurile de urgenţă aplicabile loturilor de produse de acvacultura importate din India şi destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010

Rectificare din 09-iul-2010 la Decizia 2010/376/UE a Comisiei din 2 iulie 2010 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite produse utilizate în spaţiul destinat somnului copiilor în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010

Regulamentul 599/08-iul-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1077/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea şi comunicarea electronică a datelor referitoare la activităţile de pescuit şi dispozitivele de teledetecţie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1566/2007

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010

Regulamentul 600/08-iul-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte adăugările şi modificările aduse exemplelor de varietăţi înrudite sau de alte produse cărora li se aplică acelaşi CMR

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010

Regulamentul 601/08-iul-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010

Regulamentul 602/08-iul-2010 de stabilire a preţului minim de vânzare pentru unt pentru a treia invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 446/2010

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010

Regulamentul 603/08-iul-2010 privind decizia de a nu stabili un preţ minim de vânzare pentru a treia invitaţie separată de participare la licitaţie pentru vânzarea de lapte praf degresat în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 447/2010

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010

Regulamentul 604/08-iul-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010

Decizia 2010/380/UE/07-iul-2010 de modificare a Deciziei 2008/840/CE privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii în Uniune a organismului Anoplophora chinensis (Forster)

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010