Rasfoire documente

Directiva 2010/47/UE/05-iul-2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Regulamentul 595/02-iul-2010 de modificare a anexelor VIII, X şi XI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Decizia 2010/377/UE/07-iul-2010 de exonerare a Estoniei de anumite obligaţii privind aplicarea Directivelor 66/402/CEE şi 2002/57/CE ale Consiliului referitoare la Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch şi Helianthus annuus L.

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Regulamentul 596/07-iul-2010 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline, ca urmare a aderării Bulgariei şi a României

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Regulamentul 597/07-iul-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Regulamentul 598/07-iul-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 576/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 iulie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Directiva 2010/48/UE/05-iul-2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Recomandarea 2010/378/UE/05-iul-2010 privind evaluarea defecţiunilor în cadrul inspecţiilor tehnice auto, în conformitate cu Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Recomandarea 2010/379/UE/05-iul-2010 privind analiza de risc a defecţiunilor identificate în timpul controalelor tehnice rutiere (la vehiculele utilitare) în conformitate cu Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010