Rasfoire documente

Modificari din 17-mai-2010 ALE INSTRUCŢIUNILOR PRACTICE PENTRU PĂRŢI

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2010

Decizia 2010/376/UE/02-iul-2010 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite produse utilizate în spaţiul destinat somnului copiilor în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2010

Modificari din 17-mai-2010 ALE INSTRUCŢIUNILOR PENTRU GREFIERUL TRIBUNALULUI

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2010

Regulamentul 588/05-iul-2010 de aprobare a unor modificări minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Sopressa Vicentina (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2010

Regulamentul 589/05-iul-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 53/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte limitele de captură pentru pescuitul de tipar în apele UE din zona IIIa şi în apele UE din zonele IIa şi IV

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2010

Regulamentul 590/05-iul-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2010

Regulamentul 591/05-iul-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2010

Regulamentul 592/05-iul-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2010

Decizia 2010/375/UE/18-iun-2010 privind alocarea cantităţilor de substanţe reglementate altele decât hidroclorofluorocarburile autorizate pentru utilizări esenţiale sau critice de laborator şi analitice în Uniune în anul 2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2010